תערוכה מתחלפת בנושא נשים חלוציות

התערוכה הוקמה במתחם המוזיאון ב- ____________