1.1.2019 - בניית לבני בוץ

הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות

2.10.2018 - מפגש התיישבות הפועלים

הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות

12.9.2018 - ילדי הגן מבקרים במוזיאון

הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות